top of page

AVG/ Privacy

PRIVACYVERKLARING

Ik zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via elinegeerlings@gmail.nl.

 

Artikel 1

Wie ben ik? Eline Geerlings is een eenmanszaak, gevestigd in Nijmegen. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82429650. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2

Welke gegevens gebruik ik? Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren. Ik verwerk jouw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt daarbij denken aan jouw gezinssamenstelling, geboortedata van jouw kind(eren) en adres. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze samenwerking. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst. Ik leg daarnaast de problematiek en voortgang uit onze gesprekken vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerk ik, met jouw/jullie expliciete toestemming, naast bovenstaande gegevens tevens verslagen van onze gesprekken.

Ik zal de naam van het kind, adres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en betaalgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst. Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik de naam van het betreffende kind, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik de betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens verwijderen dan wel anonimiseren.

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten tot 1 jaar na afhandeling bewaren.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijn van deze partij gebonden. Deze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik de inhoud van jouw bericht met indien gewenst jouw naam, eventuele functie, relatie tot de kinderen en geslacht van de kinderen. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet. Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam, email en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij zodat ik contact met jou op kan nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Artikel 3

Hoe verkrijg ik deze gegevens? Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Ik doe mijn uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat ik Privacyverklaring Eline Geerlings 2023 zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

 

Artikel 4

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens? De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij laat verwerken.

  1. Inzage - Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.

  2. Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.

  3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.

  4. Gegevensoverdracht - Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

  5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kan leveren. Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar elinegeerlings@gmail.nl. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

 

Artikel 5

Wie ontvangen jouw gegevens? Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6

Slotbepalingen. Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar elinegeerlings@gmail.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page