top of page
eline_geerlings_nijmegen_gz_psycholoog_pleegouder_pleegkind

Werkwijze

Bij de coaching, en ook bij het begeleiden van een jeugdzorgtraject of gezin, staan in mijn aanpak de gezinsrelaties centraal: zowel die tussen het kind en de gezinshuisouders als die met de ouders. Vanuit deze invalshoek werken we samen aan het versterken van hun onderlinge relaties.

Gelijkwaardigheid is een voorwaarde voor goede samenwerking. Na de intake vormen we een team met de ouders, gezinshuisouders, eventuele andere hulpverleners, mensen uit het netwerk en, afhankelijk van hun leeftijd, de kinderen. Iedereen binnen dit team wordt gehoord en we stemmen met elkaar af:

 

  • welk doel we willen bereiken

  • binnen welk tijdpad

  • hoe we dat gaan doen

  • wie wat doet of bijdraagt

 

Vergoeding

Hoe vaak we samenkomen hangt af van wensen en budget. Gezinshuisouders die een contract hebben met de gemeente ontvangen budget voor de inzet van een (systeem)coach of gedragswetenschapper van hun keuze. Ook als je onderaannemer bent bij een jeugdzorgaanbieder kan ik je ondersteunen. Wil je meer weten over de mogelijkheden, bel of mail gerust.

bottom of page